Saul Schubak

Poliittinen kompassi hukassa

 • Poliittinen kartta jossa on järkeä
  Poliittinen kartta jossa on järkeä
 • Surkeita vaihtoehtoja
  Surkeita vaihtoehtoja
 • Nolanin kartta
  Nolanin kartta
 • Surullisenkuuluisa hevosenkenkäkompassi
  Surullisenkuuluisa hevosenkenkäkompassi

Harva asia herättää niin paljon hämmennystä, kuin poliittisten ideologioiden määrittely ja niistä keskustelu. Tämä johtuu poliitikkojen ikävästä tavasta määritellä oma politiikkansa aina siihen kategoriaan, joka kuulostaa äänestäjien korviin sillä hetkellä muodikkaimmalta. Jotta jonkunlaista objektiivista keskustelua voitaisiin käydä, on pitkään yritetty rakentaa poliittisia karttoja kuvaamaan ihmisten ideologioita. Ongelma vain on, että nämä kartat ovat järjestään luokattoman huonoja. Ne ovat rakennettu enemmän juuri poliitikkojen omien määritelmien kuin objektiivisten mittareiden varaan.


Ainoa järkevä jako on ylläkuvatunlainen jana, jonka toisessa päässä on vapaus ja toisessa pakkovalta. Muut sanaparit kuvaavat saman asian eri ominaisuuksia. Mutta eikö Nolanin kartan tapainen nelikenttä kuvaisi paremmin poliittisten mielipiteiden kirjoa, saattaisi joku huomauttaa. 

 

Ei kuvaisi. On täysin keinotekoista yrittää erottaa sosiaalinen ja taloudellinen vapaus toisistaan. Onko järkevää kategorisoida vapaus päättää perinnöstään taloudellisen vapauden alle, mutta jos perinnönjakaja onkin homoseksuaali, joka haluaa jättää omaisuutensa poikakaverilleen, on yhtäkkiä kyse sosiaalisesta vapaudesta. Väittäisin ettei ole kyse kummastakaan, vaan kummassakin tapauksessa on kyse sopimisenvapaudesta.

 

Monet ihmiset vastustavat vapautta myydä munuaistaan, koska siinä sallittaisiin liikaa taloudellisia vapauksia. Samat ihmiset saattavat kuitenkin marssia hamppumarsseilla vaatimassa pilvenpolton sallimista tärkeänä sosiaalisena vapautena. Minun mielestäni kummassakin tapauksessa on kyseessä omistusoikeus omaan ruumiiseensa, eli omistaako ihminen ruumiinsa ja missä määrin valtio saa tätä oikeutta loukata?

 

Sekä sopimisenvapaus, että päätäntävalta omaan ruumiiseen juontaa juurensa omistusoikeudesta. Ihminen omistaa itsensä ja kaiken minkä on hankkinut ottamalla ensimmäisenä käyttöönsä, vaihtamalla tai saamalla lahjaksi. Omistusoikeus tarkoittaa sitä että voi kieltää muita käyttämästä omaisuuttaan ja voi tehdä sillä mitä tahtoo, kuten esimerkiksi vaihtaa tai sopia omaisuudestaan muiden kanssa, niin kauan kuin ei loukkaa muiden omistusoikeutta. Kaikki eivät pidä omistusoikeutta tärkeänä, mutta turha mielipidettään on verhota höpöhöpön taakse.

 

Hevosenkenkäkompassi

Usein kuultu päättelyketju puolustaa Suomen sosiaalidemokratiaa nojaten lukion oppikirjoissakin esiintyvään hevosenkenkäkompassiin. Se jakaa myös aatteet kahteen pääkategoriaan, mutta määrittelee toiselle puolelle kansallissosialismin ja toiselle kommunismin. Tämä on ehkä poliittisista kartoista kaikkein huonoin, tehdessään käytännössä mahdottomaksi analyyttisen keskustelun. Samalla se on valitettavasti kaikkein yleisimmin käytetty.

 

Mallin mukaan toisessa ääripäässä on totalitaristiset natsit ja toisessa totalitaristiset kommunistit. Malli implikoi että ainoa järkevä malli on nykyisenkaltainen sosiaalidemokraattinen holhousvaltio, koska se on kaukana molemmista. Vapauden vaihtoehdon malli on kätevästi poissulkenut, se ei ylipäätään mahdu kartalle. Mielestäni tällainen malli on vähintäänkin harhaanjohtava ja keskustelulle haitallinen.

 

Miksi väkivaltainen joukkio joka lyö pitserian ikkunan sisään huutaen ”mutakuonot ulos, ne vie meidän naiset” on äärioikeistolainen ryhmä, kun taas väkivaltainen joukko joka estää tehtaan pyörittämisen huutaen ”Puolalaiset ulos, ne vie meidän duunit” on vasemmistolainen joukko. Minun on vaikea nähdä toiminnassa merkittävää eroa. Molemmat rikkovat yrittäjän oikeutta palkata sellaisia työntekijöitä tai vuokralaisia liiketiloihinsa kuin huvittaa. Muissakin kysymyksissä ”äärioikeiston” ja radikaalivasemmiston välillä on vaikea havaita muuta kuin aste-eroja.

 

Molemmat ovat tosiasiassa selkeästi vasemmistolaisia pakkovaltaa suosivia ryhmittymiä. Ne ovat kaikella järjellä vapaan yhteiskunnan vastakohta, eivät suinkaan toistensa. Siis samaa sontaa eri paketissa.

 

Eri vapauskäsitykset

Eräs usein esitetty kritiikki vapaus-pakkovalta akselia kohtaan on myös täysin semanttinen. Lievää pakkovaltaa kannattava, niin sanottu lite-sosialisti kieltää olevansa minkään pakkovallan puolella. Hän kertoo että vapaus voidaan määritellä monella tavalla ja hänen vapauskäsitykseensä kuuluu ilmainen koulutus, terveydenhuolto, tiet, päihdetuki, opintotuki, lapsilisä… - Lista jatkuu loputtomiin. Itse asiassa nykypäivänä ei ole lainkaan tavatonta että sosialistipoliitikko kieltäytyy leikkaamasta yhtään 56 % julkisesta sektorista vaan keskittyy vaatimaan lisää kieltoja, sääntelyä ja veroja. Hän kutsuu silti itseään liberaaliksi ja selittää sitä teorialla jonka mukaan maailmassa on sekä negatiivisia että positiivisia vapauksia, vapauksia jostakin ja vapauksia johonkin. Ei ole. Väärinkäsitys johtuu heikosta kielitaidosta.

 

Onneksi äidinkielemme Suomi on sen verran rikas kieli, että se tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään myös selkeästi. Suomen kielellä negatiivista vapautta kutsutaan vapaudeksi. Se tarkoittaa oikeutta johonkin ilman että se olisi keneltäkään pois. Positiivinen vapaus on taas suomeksi etuoikeus. Sillä tarkoitetaan oikeutta johonkin muiden kustannuksella. Etuoikeuksilla loukataan määritelmällisesti aina muiden vapauksia, muiden omistusoikeutta. Tätä loukkaamista voi perustella monin tavoin, mutta se on silti kiistattomasti pakkovaltaa.

 

Konservatismi?

Miten tuolle akselille sitten sijoitetaan konservatismi? Ei mitenkään. Jana kuvaa sitä, miten paljon pakkovaltaa ja institutionalisoitua väkivaltaa sallimme yhteiskuntaamme. Toinen jana kuvaamaan ihmisten poliittisia eroja voisi olla konservatismi-radikalismi. Tämä tosin on monesti paljon tapauskohtaisempi jako kuin ensimmäisessä janassa ja ei siten sovi saman kompassin ulottuvuudeksi.

 

 Konservatiivi on henkilö joka uskoo spontaanisti ajan kuluessa syntyneisiin järjestelmiin keskusjohtoisten mallien sijaan. Konservatiivi haluaa rajusti uudistaessaankin säilyttää sen hyvän, mikä olemassa olevissa instituutioissa on.  Radikaali on valmis pyyhkimään kaiken kerralla pois ja luottaa piirustuspöydällä luomansa mallin ylivoimaisuuteen. 

 

Konservatismi ja radikalismi eivät siten ole mitenkään ristiriidassa vapauden tai sosialismin kanssa. Ne kuvaavat eri asiaa ja kuuluvat eri asteikolle kokonaan. Vapautta kannattava konservatiivi uskoo vapaiden ihmisten spontaanisti luovan toimivia instituutioita, kuten kielen ja oikeusjärjestelmän. Radikaali taas ajaa piirustuspöydällä keksimiään malleja, kuten perustuloa tai eurojärjestelmää.

 

Kohtuullisen vakiintuneessa kielenkäytössä kutsutaan radikaalia keskussuunnitteluliberaalia neoliberaaliksi kun taas konservatiivista liberaalia kutsutaan paleoliberaaliksi.

 

Konservatiivinen sosialisti, Suomessa esimerkiksi moni demari, sitä vastoin uskoo pitkään kehittyneisiin julkisiin instituutioihin. Heidän mielestään kompromissien ja poliittisten lehmänkauppojen kautta syntyneet mallit ovat oikeasti hyviä, vaikka me kaikki muut näemmekin näiden järjestelmien järjettömän resurssien haaskauksen ja tyhjäkäynnin. Radikaali sosialisti haluaa sosialisoida kaiken heti, kuten Pohjois-Koreassa tai Neuvostoliitossa tehtiin. Näihin ihmisiin nykysuomessa törmää harvoin, ellei hengaa  takkunetin sivuilla.

 

Mitä jää mallien ulkopuolelle

Toisin kuin kuvitellaan, eivät ne mallit, jotka mielletään parhaiten kuvaamaan liberaalien ja sosialistien eroja useimmiten edes mahdu kartalle. Abortti on esimerkki sellaisesta kysymyksestä. Kysymyksessä on vastakkain lapsen ja äidin etu ja ongelma on missä kohtaa katsotaan elämän alkavan; synnytyksessä, hedelmöittämisessä vai jossain näiden väliin sijoittuvalla viikolla? Mielestäni tässä kysymyksessä voi olla millä tahansa kannalla ilman, että se kertoo mitään siitä, miten paljon ihminen kannattaa vapautta. Sama pätee muihinkin omistusoikeuksien määrittelykysymyksiin. Määrittely on viime kädessä yhteiskunnan normien perusteella tehtävää juridiikkaa.

 

Nykypolitiikka kartalle

Yhteiskuntamme on tällä hetkellä maailman mittakaavassa melko vapaa, asetumme useissa vertailuissa top10 vapaimpiin maihin ja kaikissa tunnetuimmissa kahdenkymmenen vapaimman joukkoon. Objektiivisesti katsoen olemme kuitenkin huomattavan pakkovaltainen yhteiskunta. 56 % BKTsta on julkista sektoria ja jokaista elämän aluetta on säännelty yksityiskohtaisesti. Päätöksenteko on karannut kansalaisten ulottumattomiin ja oikeuslaitoksen päätöksiä joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään. Helsingin Sanomien mukaan säädöksiä on jo yhteensä 42 hyllymetriä ja lisää tulee reilu seitsemän tuhatta sivua vuosittain. Tuskinpa nämä tuhannet sivut lisäsääntelyä tekevät yhteiskunnastamme ainakaan vapaamman.

 

Hallituksen politiikkaa arvioitaessa täytyisi kuitenkin nykytilan sijasta katsoa mihin suuntaan tehdyt päätökset yhteiskuntaamme vievät. Yleislinjana hallitus näyttää vievän meitä entistä pakkovaltaisempaan suuntaan. Säädökset lisääntyvät, verotus kiristyy, julkiset menot paisuvat ja päätöksenteko keskittyy entisestään. 

 

Vapaus-pakkovalta jakoon perustuva kartta antaa työkalun mitata tehtyä politiikkaa objektiivisesti. Useat muut kompassit antavat poliittisten puolueiden itse määritellä politiikkaansa ja sitten kehäpäätellään oikeistolaisen puolueen politiikka oikeistolaiseksi ja päinvastoin, oli sisältö mitä tahansa. Tosiasiassa vasemmistolainen politiikka on vasemmistolaista, istui puikoissa sitten Kokoomus tai Demarit. Teoilla on väliä, ei tekijällä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (106 kommenttia)

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen

Kokoomusveljeni Saul, liberaalit ovat VASEMMISTOLAISIA.

keke keskinen

Olivat, eivät ole enää, vaan lähinnä juuri päinvastoin.

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen

Mitähän tämäkin nyt taas on tarkoittavinaan. Liberalismi on vasemmistolaisuutta ja jos joku on muuttunut vasemmistolaisesta oikeistolaiseksi ei hän voi enää olla liberaalikaan.

keke keskinen Vastaus kommenttiin #3

Lue blogin otsikko niin selviää mitä tämä tarkoittaa.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi Vastaus kommenttiin #3

Millähän ilveellä vapautta ajava on vasemmistolainen?

Vasemmistohan haluaa juuri kontrolloida, verottaa ja holhota eli vähentää vapautta. Täten he ovat liber(t)alismin vastavoima.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #25

Mistä olet saanut päähäsi moisen ajatuksen, että vasemmistolainen haluaa kontrolloida. Verottaminen ja holhoaminen ovat taas sen verran suhteellisia käsitteitä, että ne voivat joko rajoittaa vapautta tai lisätä sitä.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #27

Ajattele, Jaakko niin, että liberalismi on kahdenlaista vapautta: vapautta jostakin ja vapautta johonkin.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi Vastaus kommenttiin #32

Kyllä minusta Saulilla oli tässä monta hyvää pointtia, vaikka ihan kaikkea en allekirjoitakaan. Siis koskien näitä käsitteitä.

Kannatan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja valtion tiettyä väliintuloa, jotta se toteutuisi todellisuudessa. Ainakin toistaiseksi.

Mutta en ymmärrä käsitettä "vapautta johonkin". Mitä se on?

Näkisin, että esimerkiksi "vapaus" maksuttomaan korkeakoulutukseen ei ole mikään vapaus, vaan (etu)oikeus, jonka yhteiskunta on päättänyt verorahoilla järjestää.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi Vastaus kommenttiin #76

Ja ei, verottaminen ja holhoaminen eivät voi - oli niistä sinänsä mitä mieltä tahansa - lisätä vapautta vaan ainoastaan vähentää sitä. Ei käsitteillä ole kohta mitään väliä, jos niitä voi väännellä miten tahansa.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #77

Tutustu, Jaakko, Isaiah Berlinin määrittelemiin käsitteisiin negatiivinen ja positiivinen vapaus.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #76

"Mutta en ymmärrä käsitettä "vapautta johonkin". Mitä se on?"

Sillä voidaan tarkoittaa yleistä kykyä saavuttaa tahtonsa mukaisia päämääriä tai mahdollisuutta harjoittaa kansalais- tai ihmisoikeuksia, saada osa yleisesti arvokkaina pidetyistä asioista (koulutus, terveydenhoito, työ, asunto, kulttuuri ym.) ja siten myös oikeutta tulla autetuksi. Vapaus johonkin siis voi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan jäsenille taataan tietyt oikeudet heidän lähtötilanteestaan, esimerkiksi varallisuudesta, riippumatta. Ks. Isaiah Berlin-

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #86

Iloisesti Haapalla menevät sekaiset vapaudet, oikeudet ja velvollisuudet...

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #89

Ei mene. Tutustu vähän tarkemmin liberalisin määritelmään ja Isaiah Berlinin positiivisen ja negatiivisen vapauden käsitteistöön, ennen kuin teet itsestäsi ihan naurettavan, Juha, jookosta.
EDIT: ja tietenkin olisi, Juha, opiskeltava suomen kielioppia sen verran, että hallitsee proprien oikean taivuttamisen

Lauri Niemi Vastaus kommenttiin #86

Suomen kieli nimittää tuota etuoikeudeksi. Kyseinen nimi on sikälikin parempi, että se korostaa etuoikeuden eroa (negatiiviseen) vapauteen nähden:
Jotta minulla olisi vapaus jostakin, ei ketään muuta vastaan tarvitse rikkoa. On paljon vapauksia ihan aktiivisiinkin asioihin jotka eivät vaadi muilta mitään. Ei ole keltään pois että saan käydä lenkillä, tai juoda lasillisen jos minulla juotavaa on.

Sen sijaan etuoikeus vaikkapa opetukseen tarkoittaa sitä että jonkun tulee opettaa, jos ei vapaaehtoisesti niin sitten pakolla. Yleensä järjestetään niin että joku opettaa vapaaehtoisesti mutta palkka maksetaan väkipakolla otetuilla rahavaroilla. Ero on hemmetin suuri, ja puhuminen "vapaudesta johonkin" ei tee muuta kuin hämärtää eroa ja piilottaa asian perusluonteen - väkipakon, eli jonkun muun vapauden riistämisen toiselle luvatun etuoikeuden saavuttamiseksi.

Mutta toki se vapaus kuulostaa niin paljon kivemmalta. Etuoikeus kuulostaa kovin ikävästi siltä että se on joltakulta pois, eikä sellainen ole suosittua.

Päivän vitsinä täällä pohjolassahan taidetaan nykyään pitää laajakaistanettiä ihmisoikeutena. Hullu maailma, en muuta sano.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #90

Ei positiivinen vapaus mitään etuoikeutta tarkoita. Positiivinen vapaus tarkoittaaa sitä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus harjoittaa esimerkiksi ihmisen perusoikeuksia ja vielä niin, ettei kenenkään negatiivisten vapauksien harjoittaminen vaaranna tai tee tyhjäksi tätä positiivisen vapauden harjoittamista. Eli kukin ihminen voi huoletta harjoittaa omia vapauksiaan, kunhan niiden harjoittaminen ei estä toisten ihmisten vapauksien harjoittamista.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #76

Viittaan tässä Abraham Maslow'n tarvehierarkiaan

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen Vastaus kommenttiin #25

Liber(t)arismin vapaus ei ole mistään kotoisin, se on tarkoitettu heille ketkä ymmärtävät kaikki vitsit väärin ollen vitsiksikin huono. Liber(t)arismi perustuu mielipuolisiin uskomuksiin ihmisluonnosta ja on eräs egalitarismin muoto. Individualistinen vapaus ei ole vapautta lainkaan vaan kohtalokas väärinkäsitys. Liber(t)arismi on vasemmistolaisuutta ja on todella ikävää että se näyttää pesiytyvän Kokoomukseen, joskaan ei ole yllättävää että kaikkein pahimmin kouliutumattomien nuorten joukkoon.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Ilmeisesti vasemmiston jankkaus omasta liberaaliudestaan ja oikeiston fasismista on mennyt perille myös sinulle.

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen

Tokkopa sentään, mainospuheet ovat mainospuheita.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

O sancta simplicitas!

No, kyllä kai ne korvantaustat joskus kuivuvat...

Pekka Heliste

Ja tuon janan vasen laita edustaa yritysjohtamista.
Kaikki on keskitettyä nykyään yrityksissä ja yritykset toimivat yhteistyössä ja vahvistavt toistensa pakkovaltaa

Pekka Heliste

Kerropa miten valtio holhoaa sinua ?

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kysymys on ilmeisesti retorinen. Joko niin, tai sitten et lukenut tai ainakaan ymmärtänyt sanaakaan Schubakin artikkelista.

Pekka Heliste

Ei se ole retorinen, Shubakin kirjoittelu on yleisluontoista ja jotta saisi käsityksen mitä hän tarkoitta holhouksella pitää määritellä mikä nykyisestä sääntelystä on vahingollista ja miten se korvataan

Hyvä esimerkki on , onko sata paljon vai vähän ? Elefantin painoksi se on vähän mutta ihmisen painoksi paljon.

Schubak on tyypillinen huitoja, joka suoltaa paljon tekstiä mutta vähän asiaa

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #17

Kaikki, mikä estää ihmisten välistä sopimusvapautta, on holhoamista. Joitain esimerkkejä:

- Ravintolat määrätään sulkemaan viimeistään klo 04:00
- Alkoholin myynti kaupoissa ja kioskeissa pitää lopettaa klo 21:00
- Pokerille tai muulle vastaavalle rahapelille ei saa tarjota julkista tilaa
- Useimpien päihteiden myynti ja käyttö on kokonaan kielletty (uusin tulokas tähän listaan on ilokaasu, ja tupakka seuraa varmaan pian perässä)

Pekka Heliste Vastaus kommenttiin #21

Ainoa kriteeri vapaudellesi on, että saa vetää perskännin

Eipä ole kovin suuri vapaudenkaipuaa

Juoppo ei kykene elättämään itseään ja päihteiden aiheuttamat sairaudet ja niiden hoito jäävät nekin muiden maksettavaksi.

Libertaarit ovat heinäsirkkoja

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #22

Miten niin ainoa kriteeri? Kyse on siitä, että sopimusvapautta rajoitetaan. Mikä tuossa on niin vaikeaa ymmärtää? Rajoitetaan sitä monin muinkin tavoin, mutta päihteiden käytössä rajat ovat niin tiukkoja, että niistä on helppo keksiä esimerkkejä. Vapautta rajoitetaan esimerkiksi siten, että minä en saa perustaa grillimakkaroita myyvää kioskia takapihalleni, ellen ensin ano siihen lupaa niin terveys- kuin kaavoitusviranomaisilta ja ties keiltä muilta.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry Vastaus kommenttiin #36

Minä en Jani ostaisi makkaroitasi, jos ainoa joka takaa niiden olevan syötäviä, perustuu vain omaan sanomiseesi.

Tuo jani tarkoittaa, että voisit laillisesti sanoa hevosenlihamakkaroitasi naudanlihamakkaroiksi.

Kysymys ei ole siitä, ettenkö voisi syödä hevosenlihaa, vaan haluan varmuuden, että varmasti syön hevosenlihaa, enkä esimerkiksi rottaa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #44

Markku Tyry: - "Minä en Jani ostaisi makkaroitasi, jos ainoa joka takaa niiden olevan syötäviä, perustuu vain omaan sanomiseesi."

Juuri noin sen pitäisi toimiakin. Minulla pitäisi olla oikeus myydä makkaroitani, ja sinulla oikeus olla ostamatta niitä. Jos et luottaisi minun makkaroihini, voisit ostaa ne joltakin sellaiselta myyjältä, johon luotat. Sellaisen myyjän makkarat saattaisivat olla vähän kalliimpia, mutta maksaisit varmaan mielelläsi hieman enemmän siitä, että luotat saavasi kunnollisia makkaroita. Mutta miksi valtion pitää kieltää minua myymästä sen takia, että sinä et luota minuun?

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #36

Näin hulluruohokohun varjossa sanoisin, että on aika hyvä, että ei sentään mitä tahansa kuka tahansa voi myydä

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #21

Nämä ovat kuitenkin demokraattisen yhteiskunnan sen jäsenilleen demokraatisen päätöksenteon tuloksena säätämiä normeja jäsenilleen. Jotkut niistä ovat minullekin aivan hanurista, mutta demokraattisessa järjestelmässä sääntöjä voidaan muuttaa vain demokraattisesti. Joskus opiskeluaikanani kävelin Turussa R-kioskin ohi ja sen ikkunaan oli joku liimannut tarran, jossa vaadittiin, että "Keskiolut R-kioskeihin". Ajattelin silloin, että ei tule ikinä toteutumaan...

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #17

Juuri näin Heliste. Schubak heittelee ambivalentteja käsitteitä, joille on itse määritellyt niiden sisällön ja merkityksen ottamatta huomioon, että käsite pitää sisällään monenlaisia merkityksiä

Käyttäjän JukkaLepomki kuva
Jukka Lepomäki

No vaikka pari esimerkkiä holhouksesta ja vapauteeni puuttumisesta.
-miksi asemakaava ottaa kantaa minkä väriseksi saan maalata taloni? Tarkoitus lienee estää ihmisä maalaamasta talojaan ruman värisiksi. Mutta kuka päättää mikä on ruma väri?
-rakennan talon käyttäen rakennusoikeuden kokonaan. Suurennan kellarin ikkunoita puoli metriä, talosta tulee laiton
-ostan auton, maksan veroa nahkapenkeistä. En maksa veroa samoista nahkapenkeistä olohuoneessani
-saan laintata naapurin jaakon autoa kesälomareissulleni. En saa lainata ruotsalaisen serkkuni Erikin autoa samalle reissulle

Euroopan työvoiman vapaasta liikkuvuudesta ja liikkumisen vapaudesta yleensä.
-Muutan Viroon töihin ja nautin Viron sosiaaliturvaa. Saan oleskella Suomessa 72 päivää vuodessa tai joudun maksamaan veroa Suomeen. Virolainen työkaverini Rait saa olla Suomessa 73 päivää eikä tarvitse maksaa veroa Suomeen.
Euroopan tavaroiden ja palvelusten vapaasta liikkuvuudesta.
-käytän suomalaisen autovuokraamon palveluja vuokraamalla auton ajellakseni mökille Savonlinnaan
-en voi käyttää ruotsalaisen autovuokraamon palveluja vuokraamalla sieltä auton ajellakseni mökille Savonlinnaan
-ruotsalainen kaverini Per voi tehdä molemmat
-

Petri Haapa

Oletko sitä mieltä, että saat vapaasti ajaa kotikadullasi autolla vaikka 100 km/h ja sen kieltäminen olisi sinun vapauteesi puuttumista? Jos olet tätä mieltä, niin mitähän siitä tuumaa naapurin lapsiperhe.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #92

Petri Haapa: - "Oletko sitä mieltä, että saat vapaasti ajaa kotikadullasi autolla vaikka 100 km/h ja sen kieltäminen olisi sinun vapauteesi puuttumista?"

Tuskin on, ellei hän sitten satu omistamaan kyseistä katua. Jos omistaa, niin sitten voi ollakin, mutta ellei, niin kadun nopeusrajoituksen päättäminen jää sen omistajan oikeudeksi. Meillä Suomessa kadut omistaa kunta, eli ne ovat tavallaan yhteisomistuksessa, ja siitäpä sitten seuraakin ongelma ja ikuinen kiista siitä, kuinka kovaa kotikadullaan pitäisi saada ajaa. Sinkkumies voisi hyvinkin pitää 60-80 km/h:ta sopivana rajana. Naapurin lapsiperhe halunnee 30 km/h rajoituksen, paitsi tietenkin niinä päivänä, kun perheen vanhemmat ovat itse myöhässä töistä. Autoton mummeli puolestaan saattaa haluta kieltää moottoriajoneuvolla ajon kokonaan. Lopputulos on yleensä jonkinlainen kompromissien sillisalaatti, mihin kukaan ei ole tyytyväinen.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #97

No minä olen suht kauan elänyt tällä kotikatuni varrella ja nähnyt naapurien ja omien lasteni kasvavan isoiksi. Heidän takiaan minun ei siis tarvitse hiljaa ajella, mutta sen verran sosiaalisesti viisas olen, että en halua silti ajaa kovaa ja piittamattomasti, sillä kadun varrella asuu muitakin ihmisiä, uusia lapsiperheitä, perhepäivähoitajia, lemmikkiensä kanssa ulkoilevia jne. Tämä on kotikatuni ja haluan pitää sen viihtysänä ja jos siihen kuuluu se, että en hurjastele, niin en sitten hurjastele. Vaikka omistaisin tämän kadun, niin tuskinpa ajaisin sen vauhdikkaammin, mutta ymmärrän kyllä, että niin piittamattomia ihmisiä saattaa olla olemassa.

Pekka Heliste Vastaus kommenttiin #97

Pitäisikö jokaisen rakentaa omat katunsa ja tiensä ja pitää ne yllä ?

Käyttäjän MarkkuHannula kuva
Markku Hannula

Yhteiskunnan monimutkaisuutta pitää pelkistää, jotta ihmismieli pystyy sitä käsittelemään. Joidenkin näköjään pitää pelkistää hyvin, hyvin paljon.

Käyttäjän heinonenviljo kuva
Viljo Heinonen

Mikähän mahtaa olla Saul Schubakin blogikirjoituksen tarkoitus? Eipä tule muuta mieleen kuin, että sanat ovat ihmeellisiä. Niillä voidaan selkeyttää ja sotkea asioita, ilmaista ja peittää tunteita. Schubakin blogi sotkee enemmän kuin selvittää.

Käyttäjän JussiSaarelainen1 kuva
Jussi Saarelainen

Mun mielestä tuo edustamasi malli on vieläkin liian monimutkainen koska siinä on mahdollisuus harmaasävyihinkin mikä on vain vasemmistolainen salajuoni massojen harhauttamiseksi.

Tässä uudempi ehdotus: Hyvät (me) ja Pahat (ne muut).

Käyttäjän saul kuva
Saul Schubak

Hahaa!!! Tässä olisi kieltämättä ylivertainen malli :D

Käyttäjän mertsilanki kuva
Mertsi Lanki

Paul, Sinulta on tainnut mennä sana "Liberalismi" ja "Libertarianismi" sekaisin?

http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism

Olen samaa mieltä kanssasi politiikan sisällöstä, hallituksen päätökset vievät valtiota aina jotain kohti. Puolueiden pitäisi pystyä kertomaan visiostaan. Suomen valtion tehtävät on määriteltävä uusiksi.

Käyttäjän saul kuva
Saul Schubak

Ei multa oo mikään mennyt sekaisin. Amerikassa jouduttiin keksimään uusi nimi koska vasemmistolaiset olivat kaapanneet sanan liberalism ja se on vakiintunut siellä tarkoittamaan sosiaalidemokraattia. Suomen kielessä ei ole sellaista sanaa kuin libertarianismi. Kielessämme samasta asiasta käytetään termiä liberalismi

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Samoin Kokoomuksesta on tullut "työväenpuolue" mainonnallisen keinoin ja, koska omaa ideologiaa ei enää ole, se on mainostoimisto, missä Kokoomuksen ideologinen järki piilee. Huonolta näyttää vrt. aikaan Rihtniemi ja hänen seuraajansa aina Holkeriin saakka. Kaikki on sen jälkeen ollut yhtä sekametelisoppaa.

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen

Selvennän: Libertaarit ovat vasemmistolaisia. Adam Smithin liberalismi ja sen perilliset ovat vasemmistolaisuutta. Kaikki egalitarismi on vasemmistolaisuutta.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta Vastaus kommenttiin #19

Noh, vasemmistolaisuus ja oikeistolaisuus taas perustuu tuohon hevosenkenkämalliin mikä jo mainittiinkin typeräksi. Taino siis oikeastihan se perustuu siihen että aikonaan ranskan vallankumouksen aikaan vasemmalla istuivat vallankumoukselliset ja oikealla istuivat vanhan vallan eli kuninkaan kannattajat.

Eli periaatteessa vasemmisto ja oikeisto nyt voivat tarkoittaa ihan mitä nyt siihen ajan kuvaan sopii. Vasemmalla ovat uudistusmieliset ja oikealla konservatiivit. Ja kuten alkuperäisessä todettiin voit yhtä hyvin olla sosialismia kannattava konservatiivi kuin kapitalismia kannattava uudistusmielinen. Varsinkin jos maan virallinen politiikka on sosialismiin perustuva ja kapitalismi on erilaista politiikkaa kuin mitä normaalisti harjoitetaan.

Käyttäjän velipesonen kuva
Veli Pesonen Vastaus kommenttiin #23

Eipäs, konservatismi EI tarkoita muutosvastarintaa tai "hitaan muutoksen" puoltamista.

Käyttäjän HKorpilampi kuva
Hannu Korpilampi Vastaus kommenttiin #19

Nyt olen todella sekaisin.

Ronald Reagan tunnusti kannattavansa libertaaria ajatusmaailmaa. Totesi vuonna 1975 jopa että "I believe the very heart and soul of conservatism is libertarianism" Oliko hän siis vasemmistolainen?

Obama on usuttanut Usan veroviraston kiusaamaan libertaareja ja konservatiivisia poliittisia järjestöjä ja mm. auditoimaan ne tiheään. Varsinkin viime vaalien alla, mikä vaikeutti hänen vastapuolensa toimintaa merkittävästi. Onko Obama siis oikeistolainen?

Oikeistolaisetatistin mielestä libertaarit ovat "niitä muita", ja koska eivät tiedä muita "ei meitä" kuin vasemmistolaiset, he leimaavat libertaarit äärivasemmistolaisiksi.

Vasemmistolaisetatistin mielestä libertaarit ovat "niitä muita", ja koska eivät tiedä muita "ei meitä" kuin oikeistolaiset, he leimaavat libertaarit äärioikeistolaisiksi.

Usassa libertaaritoimittajatkin esitellään vuoroin äärivasemmistolaisiksi (Bush:n aikakaudella) tai äärioikeistolaisiksi (Obaman aikakaudella) heidän kritisoidessaan maan menoa.

Schubak on kirjoituksessaan harvinaisen oikeassa. Ainoa poliittinen jako jolla nykymaailmassa on enää merkitystä on nimenomaan valtiokeskeisten etatistien ja yksilökeskeisten libertarien välillä. Kaikki etatistit – oli kyseessä sitten kok., SDP, Kesk., jne.– vain pyrkivät maksimoimaan varastamisen määrän ja sitten jakamaan ryöstösaaliinsa eturyhmilleen.

PS: Minusta paleoliberalismia/klassista liberalismia voidaan alkaa Suomessakin nimittämään yksinkertaisesti libertarismiksi. Klassisen liberalismin uudelleensyntyminen on tapahtunut nimenomaan Usassa (suuri kiitos tästä kuuluu Ron Paul:lle), joten olen mielelläni antamassa heille oikeuden nimetä liike vähemmän väärinkäsityksiä aiheuttavalla ja globaalisti tunnistettavalla nimellä.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #100

Minulle liberaalit, libertaarit ja liberot ovat kaikki kelvollisia termejä.

Jokunen viikko sitten Maher lyttäsi hauskasti ja ansaitusti nykyliberaaleja:

http://www.youtube.com/watch?v=oVV08uwKcA8&feature...

Petri Haapa

Suomen kielessä on sana uusliberalismi

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Todellisuudessa sama asia ja siitähän tässä juuri puhuttiin. Yhdysvalloissa liberalismi sana anastettiin vasemmiston käyttöön ja piti keksiä oikeistoliberaaleille uusi termi koska haluttiin erottua konservatiiveista.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Miksihän näitä kommentteja ei voi itse poistaa.

Pekka Heliste

"Helsingin Sanomien mukaan säädöksiä on jo yhteensä 42 hyllymetriä ja lisää tulee reilu seitsemän tuhatta sivua vuosittain. Tuskinpa nämä tuhannet sivut lisäsääntelyä tekevät yhteiskunnastamme ainakaan vapaamman."

Täydellistä skeidaa , suurin osa noista uusista säännöksistä korvaa entisen, joten todellinen byrokratian lisääntyminen on kalajuttuja

Ja ei sääntely ole yksityiskohtaista, suurimman osan detaljeista tekee joku suunnittelija eli yritys ja viranomainen vain arvioi jos arvioi onko suunnitelma hyväksyttävä .

Useimmiten riittää, että ammattilainen on tehnyt suunnitelman

Hyvä esimerkki on Talvivaara, suunnitelmat ympäristövahinkojen estämisestä on tehnyt firma itse ja se on saanut vapaasti määritellä miten esteet rakennetaan.

Viranomainen on puuttunut vasta kun onnettomuudet ovat toistuneet ja yritys on osoittautunut neuvottomaksi

Schubakin maailmassa ei ole viranomaista ja jokainen voi laskea mitä tahansa mihin tahansa.

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Jos kerran suuri osa tuosta säännöstöstä, säätelystä ja holhouksesta korvaa vanhaa; miksi v...ssa sitä vanhaa ei ole samalla poistettu tai uudelleenkirjoitettu muotoon, joka sisältää myös uuden sisällön?

Laki on niin kuin se luetaan ja säädökset, asetukset sekä lait ovat Suomessa jo ammoin (1970-luvulla) ylittäneet kaiken tolkun.

Käyttäjän MinnaTaavitsainen kuva
Minna Taavitsainen

Saulilla on selvästi vain yksi totuus mielessä. Samalla tavalla kuin kansalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan julkisilla varoilla kustannettavat asevoimat, eivätkö kansalaiset voi myös olla sitä mieltä, että yhteinen vakuutus (esim. työttömyyden varalle) on tarpeellinen? Jos suurin osa kansasta on sitä mieltä, että yhteinen "pakko vakuutus" on hyvä juttu, pitää lakeja pystyä muuttamaan. Sitä kutsutaan demokratiaksi. Sokea kapitalismin kannatus on yhtälailla "pakkovaltaa", koska se ei jätä joustovaraa, mikäli enemmistö ihmisistä haluaisi muuttaa järjestelmää. Liberalismin suurin heikkous onkin, että se kunnioita ihmisten vapautta muuttaa itse pelin sääntöjä.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen

"Liberalismin suurin heikkous onkin, että se kunnioita ihmisten vapautta muuttaa itse pelin sääntöjä."

Ei ihmisen elämä ole osa peliä!

Ihmisen elämä on. Piste.

Mistä seuraa se, että Taavitsainenkin harhautuu yksityisen/yhteisen-akselilla. Toisin sanoen vaikka 99 ihmistä sadasta olisi sitä mieltä, että muutetaanpa sääntöjä - ei tähän ole filosofista oikeutusta, mikäli ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

Missä se raja yksityisen ja yhteisen välillä sitten menee? Joku on todennut, että 99 ihmisen oikeus puuttua sadannen ihmisen elämään menee tämän sadannen ihmisen nenänpäässä. Siinä loppuu yhteisen oikeudet.

Jos hyväksytään Taavitsaisen argumentti, näin ei välttämättä ole.

Mielestäni käytännöllisin ohje on YKn ihmisoikeuksien julistus:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?L...

Siinä ei puhuta sen paremmin pelistä, pelin säännöistä kuin joukon oikeudesta muuttaa sääntöjä - vaan yksinkertaisesti itse kullekin ihmiselle kuuluvista jakamattomista ja suvereeneista oikeuksista tässä itse kunkin kohdalla ainutkertaisessa kokemuksessa, jota ihmiselämäksi kutsutaan.

Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen

Ihan perustellusti voidaan käyttää peli-sanaa; ja nuo mainitsemasi artiklat ovat pelimerkkejä, joita pelaajilla on enemmän tai vähemmän.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #49
Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen Vastaus kommenttiin #50

Jossain vaiheessa ‒ yksilöstä riippuen milloin ‒ huomaa, että elämä ei ole kuin ihmisoikeusjulistuksessa tai Strömsössä: onkin mukana jossain… niin missä… pelissä.

Peli on hyvä, kuvaava sana, koska se pitää sisällään myös häviämisen. Elämässä voi myös hävitä, eikä aina omasta syystä vaan muiden pelaajien vaikutuksesta. Oveluudella (moraalittomuudella?) voi myös voittaa käsittämättömästi jne.

Jos elämää kuvataan olla-verbillä tuntuu se passiiviselta, ja ihminen on kyllä aktiivi toimija.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #57

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että (liian passiiviselta kuulostava) "elämä on" laajennetaan aktiivisemmaksi vaikkapa toteamuksella "elämä on, mitä ihminen elämästään tekee". Mikä tietysti sisältää ihmisen oikeuden päättää omasta elämästään ja päätöstensä lopputloksena toivottvasti saavuttaa eämässään sen potentiaalin, mikä elämään sisältyy ja minkä tavoitteekseen on asettanut.

"Elämässä voi myös hävitä...muiden pelaajien vaikutuksesta".

No, juuri tämän välttämisestähän on kysymys, kun korostetaan ihmisen oikeutta päättää omasta elämästään.

Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen Vastaus kommenttiin #59

Oikeus päättää omasta elämästä on idealismia puhtaimmillaan. Hyvä esimerkki on, että useimmat huomaavat omien vanhempien kuoltua, miten suuri vaikutus heillä on ollut aikuisen lapsensakin elämään. Niin vain on ollut, vaikka olet kuinka halunnut päättää omasta elämästäsi.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #61

Tuo tulkinta on täysin idioott.... Nimittäin totta kai "oikeuteen päättää omasta elämästä" sisältyy ajatus elämästä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Lähtien siitä, että harva katsoo saavuttavansa elämänsä potentiaalin erakkona autiolla saarella a la Robinson Crusoe. Hyvään elämään kuuluu sosiaalinen vuorovaikutus.

Tässä keskustelussa ei liene oleellista se, mikä on sosiaalisten suhteiden vaikutus ihmisen päätöksiin, vaan se mikä on esim. ihmisen elämää määräävien, yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta säädettyjen lakien (rajoittava) vaikutus ihmisten oikeuteen päättää elämästään.

Käyttäjän MinnaTaavitsainen kuva
Minna Taavitsainen

Niin, tällä hetkellä valtion pakkovallan oikeutus lähtee siitä, että kansalaiset ovat hyväksyneet yhteiset "pelisäännöt", joka viittaa lähinnä perustuslakiin. Kaikista laista ja säännöksistä ei olla samaa mieltä (oppositio kapinoi aina), eikä sitä päivää tule, että kaikesta konsensus löytyisi. Järjestelmän toimivuudesta voidaan olla kuitenkin samaa mieltä, paras argumentti voittakoon-hengessä. Mun ihanteellisessa demokratiassa ei ole yhtä totuutta, vaan systeemiä pitää pystyä kehittää ja muokata sillä hetkellä olevan parhaan tiedon mukaan. Jos enemmistön päätöksillä ei ole väliä, vaan luomme "yhden totuuden" jäykät säännöt (kuten USA:ssa), eikä sillä ole mitään tekemistä ihmisten sen hetkisten toiveiden kanssa.. siitä hyötyvät vain ne muutamat, jotka onnistuivat luomaan ne itseään eniten hyödyttävät säännöt.

Raimo Luukkanen

Arvoisa Saul
Piirtele sinä vain nelikenttiä ja kaavioita, mutta EU-politiikassa älä ikinä ole hampaaton ja alemmuudentuntoinen nyyhelö ja Saksan talouden renki niinkuin eräs. Silloin menevät Suomen talouden elvytysmiljardit Kreikkaan, Espanjaan... eikä loppua näy. Tämä on sinulle hyvä neuvo mielessä pidettäväksi.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

jankutijankuti ... jäkäjäkä

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Siinähän nuo parhaat vasta-argumentit tulivatkin hienosti tiivistettynä. Kiitoksia.

Käyttäjän TaruJousia1 kuva
Taru Jousia

Yhä useampi on havahtunut huomaamaan, että ulkoinen kontrolli on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan. Toistaako historia itseään? Toivottavasti ei ja toivottavasti kukaan idiootti ei ala tosissaan ajamaan kuolemantuomiota, jolla saadaan kontrollointiin kunnon pelote.

Petri Haapa

Kontrolloinnin käsitekin on hyvin moniselitteinen ja erilaisia vivahteta sisältävä. Joskus (kuten tuossa Rainbow-vihannes-casessa oli hyvä, että pystyttiin jäljittämään tuotteiden ostajien yhteystiedot kassajärjestelmän avulla) kontrollointi on yhtä kuin huolenpito ja kontrolloimattomuus on vähän niin kuin heitteille jättöä

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Pelote on jo nyt. Omaisuuden takavarikointi, käänteinen todistustaakka useista "rikoksista" ja veroasioissa, ikuinen velkaorjuus ilman henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta, ehdolliset ja ehdottomat vankilatuomiot uhrittomista "rikoksista", jatkuva poliisikiusaaminen, ulosotto, sakkovankeus jne. jne. Kyllä moderni yhteiskunta on kehi

Juuri kenelläkään perheellisellä ei ole varaa kapinoida tutkainta vastaan nykymaailmassa. Kuolemantuomio tehoaisi korkeintaan enää Saulin tapaisiin nuoriin leijoniin - jos heihinkään.

Alla oleva sitaatti Thomas Jeffersonilta on ajankohtainen vielä tänäänkin:

"The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is it's natural manure." *

Koska: Hallinto ja poliittiset rakennelmat luonnostaan pyrkivät rajoittamaan vapautta eikä menetettyä vapautta kukaan vapaaehtoisesti anna takaisin. Veren voi tässä tietysti käsittää myös metaforana; henkilökohtaisia uhrauksia ja menetyksiä toimien epäitsekkäästi jalomman asian puolesta.

*) Koko Jeffersonin puhe löytyy täältä:

Jani Heinonen

Blogisti taitaa kuitenkin olla randroidi, jonka mielestä epäitsekkäästä toiminnasta pitäisi säätää vähintään kuolemanrangaistus.

Käyttäjän mertsilanki kuva
Mertsi Lanki

Teoria ja käytäntö. RKP (ja Kokoomus) yrittävät brändätä itsensä vapaamieliseksi. Miten näet pakkoruotsin sopivan tähän ideaan? Pitäisikö koko ruotsinkieli, erityisasema suhteessa muihin kieliin purkaa Suomalaisesta yhteiskunnasta? Tarkoitan tällä ruotsin kielisten etu- ja erikoisoikeuksia. Ruotsinkieliset siis jatkossa kustantaisivat itse palvelunsa, eivätkä suomen kieliset subventoisi ruotsin kielisten palveluja. Miten näet Ahvenanmaan tilanteen. Pitääkö Ahvenanmaan tulla toimeen omillaan, eli rahoitus manner-suomesta katkaista?

Käyttäjän saul kuva
Saul Schubak

Mun mielestä pakkoruotsi pitäisi lopettaa ja Ahvenanmaan pitäisi tulla toimeen ilman subventioita. Myös kaikki muut ruosinkielisten etuoikeudet pitäisi poistaa.

Käyttäjän mertsilanki kuva
Mertsi Lanki

Entäpä kehitysapu, EUn tukeminen, ilmastomaksut? Kannatatko että valtio pakottaa yksilön näihin maksuihin, vai pitäisikö esim. kehitysapurahat kerätä vapaaehtoisen veron (vrt. kirjollisvero) avulla?

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Siksikö, koska RKP saa suhteellisesti ja määrällisesti kaikkein suurimmat tuet yksityisiltä vaikuttajilta ja säätiöiltä? Kokoomus yrittäjäpuolueena häviää reippaasti- missä ne Kokoomuksen "yritystuet" ovat? Ahvenanmaa tulee pärjäämään aina. Arvostan ruotsinkielen osaamista Suomessa hyvin paljon.

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski

Se on oikein hyvä, jos poliittinen kompassi hukkuu. Sillä ei nimittäin tee enää mitään. Kaikki käsitteet ja poliittisen akselin toimijoiden valinnat ovat täysin käsittämättömiä perinteisiä poliittisia jakolinjoja käyttäen.

Se on käsittämätön näkemättömyys näillä libartaareilla, vai miksi heitä nyt ikinä pitäisikään sanoa, että he eivät näe velan luomaa kapitalistista pakkovaltaa minkäänlaisena ongelmana. Kun tähän lisättän se, että tämä globaaliksi muodotunut valta pitää kädessään valtiota hallitsevaa eliittiä, ollaan sitten nykyisessä kusessa.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen

Väittäisin, että nimenomaan libertaarit näkevät nuo ongelmat. He ovat yksi äänekkäimmmistä kriitikoista, mitä tulee ensinnäkin poliittisen- ja yritys-eliitin valtaliittymän aikaansaamaan ns. korporativistiseen crony-kapitalismiin, ja toiseksi velan perustana olevaan paperirahaan perustuvaan fiat-rahajärjestelmään.

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski

Väitä vaan. Ei nyt ihan vastaa havaintoja kuitenkaan. Sama sokeus tuntuu jatkuvan rahan/velan luomisen kritiikissä, jossa kritiikin kärki libertaareilla kohdistuu vain valtion rooliin.

Ihmeellinen varovaisuus alkaa heti, jos pitäisi arvostella jotakin yksityiselle taholle myönnettyä totalitarisoivaakin oikeutta. Lisää johdonmukaisuutta. Minulle tämä libartarismikin, omista ansioistaan huolimatta, näyttäytyy dogmaattisena, jolloin sokeat pisteet pilaavat jo keskustelun mahdollisuudetkin.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #63

En tiedä herran havinnoista.

Joka tapauksessa,

Juuri (hieman laajennettuna joukkona) libertaarien keskuudessa on esitetty ja esitetään edelleenkin ajatuksia rahan (en nyt tarkoita velan luomista) luomisen yksityistämisestä ja tämän mukanaan tuomien rinnakkaisten, kilpailevien rahojen olemassaolosta samanaikaisesti. Vert. esim. Hayekin teoriat vuosikymmnenten takaa. Omalla tavallaan kultakantaa kannattavatkin libertalistit ovat osoitus tämän keskustelun monimuotoisuudesta libertaarien keskuudessa. Mutta se on selvä, että nykytilanteessa libertaarien kritiikin kärki on suunattu yleisesti koko fiat-rahajärjestelmää ja erityisesti keskuspankin rooliin (valtiollisena monopolina) siinä.

Olisi hauska kuulla esimerkki sellaisesta "yksityiselle taholle myönnetystä totalitarisoivasta oikeudesta", johon libertaristit suhtautuvat ihmeellisen varavaisesti, saati sitten että tälläistä kannattaisivat?

Käyttäjän TimoKalliokoski kuva
Timo Kalliokoski Vastaus kommenttiin #65

Et tiedäkään havainnoistani, enkä taida nyt sitten kertoakaan enempää, koska viesti ei mene ollenkaan perille.

Jos puhut rahan luomisesta ja sulkeissa huomautat, ettet nyt puhu velan luomisesta, on meidän käsityksemme rahasta niin erilainen, ettei keskustelua kannata jatkaa.

Käyttäjän HKorpilampi kuva
Hannu Korpilampi Vastaus kommenttiin #84

Itse olen seurannut jo vuosia libertaarisia medioita sekä Suomesta että Yhdysvalloista. Kummassakin iso pointti valtion roolin pienentämiseen on ollut nimenomaan se miten siitä on tullut monikansallisten korporaatioiden ja muiden suuryritysten työkalu kilpailun kuristamiseen kuoliaaksi.

Esimerkkinä vaikka Evira. Eviran hallituksessa istuvat K- ja S-ketjujen edustajat. Ei siis ihme että kaikki Eviran säädökset ohjaavat elintarviketeollisuutta aina vain suurempia yksiköitä kohti. Teurastamojenkin määrä on pudonnut viime vuosikymmeninä kymmenistä vain muutamaan – näiden kahden ketjun omistamiin. Syynä ovat Eviran naurettaviksi kohonneet hygieniavaatimukset, jolloin vain teollisessa mittakaavassa tapahtuva teurastus on enää taloudellisesti kannattavaa.

Eviran virkamiehet keskittyvät ratsaamaan pienyrityksiä (eräskin lähelläni sijaisteva luomukauppa ratsataan viikoittain), mutta luottavat S- ja K-ketjujen "omavalvontaan".

Kuntien kaavoituspolitiikka on niin korruptoitunutta, että näihin ketjuihin kuulumattomien liikkeiden perustaminen taajama-alueelle kaatuu jo kaavoitusvaiheessa.

Etatistin mielestä ongelma on kuitenkin liian vähäinen valvonta ja hän haluaa Eviran sotkeutuvan yhä useampaan asiaan – jotta suuryritykset pistettäisiin kuriin!

Tapio Ahti

Ei tämä ole vaikeaa:

a) Yhden vapautta voi rajoittaa, jos tuo vapaus rajoittaa toisen vapautta.

b) Koska Jumala tai mikään muukaan ylivertainen taho ei ole kertonut, koska yhden vapaus tarkkaan ottaen rajoittaa toisen vapautta, pitää olla joku, joka määrää rajat.

c) Koska rajojen määrääminen pitää tehdä niin, että se koetaan legitiimiksi (muutenhan kyse on pakkovallasta tai rajat ovat yhtä tyhjän kanssa), pitää olla demokratia.

Lisäksi pitää ymmärtää, että yhteiskunta on monimutkainen. Siksi on luotu teorioita, ideologioita yms. koskein sen toimintaa. Tällainen teoria tms. usein ennustaa, että tietty teko pitkällä tähtäimellä vähentää enenmän kuin lisää vapautta. Jos äänestäjät antavat tukensa tälle ennustukselle, saatetaan kieltää tekoja, jotka eivät äkkiseltään näytä vähentävän kenenkäään vapautta. Tästä syystä poliittinen kamppailu käydään usein siitä, mikä ideologia tuottaa parempia ennustuksia, vaikkapa libertarismi vai sosialismi. (Ihmiset eivät nimittäin äänestä itsekkäästi vaan paremman maailman puoulesta.)

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Erittäin ansiokas kirjoitus. Tämä tekee paljonkin helpommaksi sen ajatuksissani roikkuneen analyysin tekemisen jonka otsikon työnimenä on "Perussuomalaiset ja vihreät - oikealla vai vasemmalla?". Kiitos tästä siksikin.

Käyttäjän JariLehtonen kuva
Jari Lehtonen

Saul Schubak kirjoittaa:

"Tämä johtuu poliitikkojen ikävästä tavasta määritellä oma politiikkansa aina siihen kategoriaan, joka kuulostaa äänestäjien korviin sillä hetkellä muodikkaimmalta. Jotta jonkunlaista objektiivista keskustelua voitaisiin käydä, on pitkään yritetty rakentaa poliittisia karttoja kuvaamaan ihmisten ideologioita. Ongelma vain on, että nämä kartat ovat järjestään luokattoman huonoja. Ne ovat rakennettu enemmän juuri poliitikkojen omien määritelmien kuin objektiivisten mittareiden varaan.

Ainoa järkevä jako on ylläkuvatunlainen jana, jonka toisessa päässä on vapaus ja toisessa pakkovalta."

Shubakin poliittijen jargon on varsinaista muiden ihmisten mielipiteiden nihiloimista ja korvaamisyritys mustavalkoisella ja pätemättömällä käsitesotkulla.

Ei ihmistä saati yhteiskuntaa voi pelkistää vapaus-pakkovalta akselille.

Puhukoon shubakin teksti puolestaan,

Käyttäjän saul kuva
Saul Schubak

Mielipide tuli selväksi. Vielä kun esittäisit argumentin

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Kuten J.K. Paasikivi aikoinaan totesi "Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku". Suomessa kaiken maan ja irtaimiston omistaa valtio. Suurin osa tällä maankamaralla majailevista ihmisistä (myös Schubak?) tunnustaa Suomen valtion lainsäädäntöoikeuden. Tällä hetkellä äänioikeutetut kansalaiset valikoivat lainsäätäjät. Yksittäiset henkilöt eivät Suomessa omista mitään, vaan pitävät ainoastaan hallussaan omaisuuseriä, jotka tosiasiassa valtio/lainsäätäjä/vallanpitäjä omistaa.

Se kuka määrää lait, omistaa tosiasiassa kaiken, koska mikään periaatteessa estä esim. sellaisen lain säätämistä, jonka mukaan kaikki Suomen maaperällä olevat alushousut on luovutettava valtion haltuun ja niiden pukemisesta tai hallussapidosta tietyn määräajan jälkeen seuraa rangaistuksena tervaa ja höyheniä. Omistajalla/lainsäätäjällä on rajaton valta omaisuuteensa. Perustuslaki ei ole mikään este, vaan hidaste, joka on sekin muutettavissa.

Suomen valtio sattuu siis olemaan tällainen hiukan osuuskuntaa muistuttava maanhallintaorganisaatio, jonka osakkaita ovat äänioikeutetut kansalaiset. Periaatteessa Suomen valtio voisi olla myös osakeyhtiö, jolloin äänimäärä määräytyisi osakeosuuden mukaan.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen

Vaikka olen jo vuosia sitten todennut, etten ryhdy kommetoimaan Lampellon käsityksiä, tähän on pakko.

Yksityiset henkilöt omistavat Suomessa! Yksityinen omistusoikeus on suojattu perustuslain §15ssä: "Jokaisen omaisuus on turvattu."

Totta kai pakkolunastuksia voidaan tehdä, mutta silloin rikotaan sitä oikeudellista ja filosofista periaatetta, johon Suomenkin yhteikunta- ja lainsäädäntöjärjestelmä perustuu.

Jonkun (monen libertaarin) mielestä verotuskin on tämän periaatteen rikkomista. Toisen mielestä yksityisautoilun kieltäminenkään ja autojen konfiskoiminenkaan taas ei olisi. Myös tästähän tässä blogissa on kysymys.

Lampelto viittaa myös - sinänsä oikein - vallankäytön pohjana olevaan eroon demokratiassa ja kapitalismissa (ei välttättä ristiriita):

Demokratiassa vallitsee ääni per naama - kapitalismissa ääni per euro.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Yksityiset henkilöt omistavat Suomessa! Yksityinen omistusoikeus on suojattu perustuslain §15ssä: "Jokaisen omaisuus on turvattu."

Lainsäätäjät voivat muuttaa perustuslakia.

Totta kai pakkolunastuksia voidaan tehdä, mutta silloin rikotaan sitä oikeudellista ja filosofista periaatetta, johon Suomenkin yhteikunta- ja lainsäädäntöjärjestelmä perustuu.

Jonkun (monen libertaarin) mielestä verotuskin on tämän periaatteen rikkomista. Toisen mielestä yksityisautoilun kieltäminenkään ja autojen konfiskoiminenkaan taas ei olisi. Myös tästähän tässä blogissa on kysymys.

Suomessa ei siis ole de facto loukkaamatonta omistusoikeutta, koska täällä tapahtuu pakkolunastuksia, verotetaan, eikä "omalla" tontillaan saa esim. käyttää laittomia nautintoaineita. Eipä sillä väliä, koska todellinen omistusoikeus on valtiolliseen suvereniteettiin verrattavissa, eikä sen suhteen tarvitse pyytää lupaa muilta, mutta väkivaltakoneiston on monesti oltava uskottava ja tehokas, mikä harvemmin on yksityishenkilöillä asian laita. Eduksi myös on, että muut tahot kunnioittavat omistusoikeutta. Esim. jos Suomen valtio lakkauttaisi puolustusvoimansa, voisi olla että 2-20 vuoden saatossa Venäjä tai jokin muu valtio siirtäisi joukkonsa tänne ja ottaisi lainsäätäjän eli omistajan aseman.

Summa summarum: Jos alistuu toisen lainsäädäntövallan alle, luovuttaa myös oman omaisuutensa lainsäätäjän tahdon alaiseksi. Tällöin myös riskeerataan se, että lainsäätäjät alkavat säätämään lakeja, jotka vähemmän ja vähemmän kunnioittavat ihmisen oikeutta hallita hallussaan olevaa omaisuutta.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen Vastaus kommenttiin #73

No jos se vaatii tuon sen selventämiseksi, ettei todellakaan ole kyse absoluuttisista totuuksista, vaan arvoista - niin ok.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #74

Kyse on kielellisestä, loogisessa muodossa esitettävästä totuudesta. Jos jokin muu taho kuin esimerkkihenkilö itse määrää jostakin omaisuuserästä mielivaltaisesti ja esimerkkihenkilö taipuu tähän, niin tällöin esimerkkihenkilö ei tosiasiallisesti omista omaisuuserää.

Eri keskustelu on sitten, miten hyvin kielen ja järjen avulla kyetään mallintamaan todellisuutta.

Lauri Niemi Vastaus kommenttiin #73

Hupaisasti perustuslain 15§ sanoo sekä että omistusoikeus on turvattu että pakkolunastus on sallittu. Hienosti turvattu se omistusoikeus.

Erinäisistä muistakin asioista mainitaan että "Suomessa toimitaan hienosti. Paska vaan ettei sillä ole väliä koska asiasta määrätään myös tässä mainitulla lailla jossa voi lukea ihan mitä tahansa härskiä, monasti suoraan hienoa asiaa polkevaa."

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Yksi seikka, jossa mielipiteet saattavat toisistaan erota, ovat lasten itsemääräämisoikeudet. Ovatko lapset vanhempiensa täydellisen määräysvallan alla ja mihin ikään asti? Miksi esim. 8-vuotias ei voisi irtisanoutua vanhempiensa huoltajuuden alaisuudesta, mennä tehtaalle töihin ja alkaa elämään omaa elämäänsä? Kuka on se jumala, joka määrittää, että juuri 18 vuotta on oikea ikä määrätä omista asioistaan?

Käyttäjän HKorpilampi kuva
Hannu Korpilampi

Tuosta tuli mieleeni keskustelu jonka kävin joitain vuosia sitten. Sen aiheena oli pitäisikö valtion puuttua asiaan vaikka huostaanotolla, jos vanhemmat opettavat lapsilleen jotain ihan höpöä. Kaikki tietysti olivat sitä mieltä että kyllä pitäisi – paitsi minä. Uskoisin saaneeni muut vakuuttuneeksi siitä että minä olin myös se joka oli oikeassa.

Nimittäin mitä jos valtiolla olisi todellakin oikeus ottaa huoltaan lapset joille vanhemmat opettavat jotain hullua? Kuten esimerkiksi että pilvissä asuu näkymätön mutta kaikennäkevä partaukkeli, voi ei ole epäterveellistä, tai että Pandemrix -rokote ei ole tarpeeksi kattavasti testattua jotta sitä kannattaisi ottaa? Mitä jos valtio olisikin väärässä? Millaisessa yhteiskunnassa eläisimme jos poliittisesti epäkorrektia mieltä olemalla voisi tuhota lastensa tulevaisuuden – vaikka olisi oikeassa.

Niin. Valtionkin edustajat voivat olla väärässä. Asiantuntijat voivat olla poliittisesti valittuja tieteellisiä huijareita. He voivat myös valehdella tietoisesti jos se heidän agendaansa hyödyttää. Hyvänä esimerkkinä tämä yksi tieteen historian suurimman huijarin tapaus: http://www.nytimes.com/2013/04/28/magazine/diederi...

Jos vanhemmat opettavat lapselleen jotain huuhaata, joka vahingoittaa lasta pysyvästi, kyseessä on yksilöllinen tragedia. Jos valtio pakottaa kansalaiset ajattelemaan oikealla tavalla uhaten yhdellä suurimmista rangaistuksista joka vanhempaa voi kohdata, kyseessä on yhteiskunnallinen tragedia. Sutta pakoon juostessa voi tulla karhu vastaan.

Lauri Niemi

Kiitän kaikkia todella tasokkaasta kommentoinnista. "Saul lienee vajakki" ja "ihan järjetöntä tekstiä vailla sisältöä"-tyyliset letkautukset ovat omiaan saamaan minut ymmärtämään että ajattelen virheellisesti ja minunkin pitäisi solvata ja sivuuttaa ajattelemisen sijasta. Elämästä tulisi niin paljon helpompaa.

Pekka Salo

Erilaisia määritelmiä on ollut ja on oleva paljon.

Olen kuullut, että joskus kokoomus sanoi noudattavansa dynaamista konservatismia. Irvileuat suomensivat sen räjähtäväksi säilykepurkkiteollisuudeksi.

Käyttäjän ellelazarov kuva
Elle Marketta Lazarov

Hyvät ystävät, paljon sanahelinää!
Pysähtykää miettimään mitä on oikeasti ihmisen vapaus ja voima.

Se on kuin kissanpieru Saharassa.

On koettu, miten ohuessa setissä ihminen täällä roikkuu ei tarvise kummoistakaan tuulta, kun joutuu "vapaaseen pudotukseen".

Ihminen on melkoinen "rääpäles", mutta yhteispelillä ja nöyryydellä täällä pärjätään, uskon.

Käyttäjän HKorpilampi kuva
Hannu Korpilampi

Joku kommentoi joskus jossain osuvasti ettei libertarismi ole niinkään päämäärä, kuin suunta.

Tuskin itsekään haluaisin elää täydellisen libertaarissa yhteiskunnassa. En usko sen olevan edes mahdollinen, sillä ihmisillä nyt vain tuppaa olemaan taipumus perustaa ryhmittymiä joilla pakottaa heikompia ryhmittymiä tekemään kuten he sanovat.

Mutta ellei yhteiskunnassa ole libertaarista näkökulmaa ja siis libertaarista poliittista voimaa vetämässä politiikkaa loitommas etatistihelvetistä, päädymme vääjäämättä nimenomaan etatistihelvettiin, jossa jokainen elämän osa-alue on tarkkaan määritelty ja rajattu enemmistön ehdoilla. Elämästä tulee kokoelma kieltoja ja pakkoja.

Lauri Niemi

Tietynlaisen kulttuurin se vaatii. Somaliassa on vahva heimolain kulttuuri vielä voimissaan (vaikka sinne yritetäänkin jatkuvasti valtiota pykätä), joten siellä yritys perustaa valtio on lähinnä haitallinen. Täällä perusasenne on jotain ihan muuta - kaikelle pitää olla virallinen sääntö jonka joku muu on kirjoittanut, joten Somalian tapainen malli tuskin toimisi luontevasti.

Hans-Hermann Hoppen ajatus valtioiden pilkkomisesta kaupunkivaltioiden ja maakuntien kokoisiksi pienemmiksi alueiksi sen sijaan voisi olla jotain mikä toimisi noin yleisesti ja olisi kehitystä positiivisempaan suuntaan. Tuhansittain Lichtensteineja.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Varmaankin tärkein huomio. Paitsi että pidän tätä kirjoitusta ehkä parhaana, mitä olen Schubakiltä lukenut, aika pitkälti niin Korpilammen kertomasta syystä. En ainakaan itse suosittele kirjoituksia yksiviivaisesti sen perusteella, mitren paljon olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä. Yleensä heillä on muitakin ansioita.

Libertaarinen vapaa-alue on mielenkiintoinen idea. Eikö noita ole joku suunnitellut jonnekin Etelä-Amerikan rannikollekin?

Käyttäjän PetriLariSalo kuva
Petri Salo

Mielenkiintoinen aihe ja keskustelua siitä. Suomen todellisesta hallintamuodosta on käyty mielestäni hyvin vähän julkista keskustelua.

Erilaisten ismien saloista en paljoa tiedä, mutta Suomen todellinen hallintamuoto ylittää kaikki aate-, puolue- ja varallisuusrajat. Tiedossa olevista epäkohdista ei kerrota julkisesti, jos siis meinaa itse olla vallan sisäpiireissä mukana.

Suomen todellisesta hallintamuodosta ovat vuosien varrella varoitelleet, muun muassa presidentti Martti Ahtisaari, Elcoteqin perustaja Antti Piippo sekä valtiosihteerinä pitkään toiminut Raimo Sailas. Joten voisipa väittää aiheen ympärillä olevan kuvainnollisen Berliinin muurin.

Siksi tämä Saulin avaama keskustelu yhteiskunnallisen vallankäytön suunnista on mielestäni erittäin tervetullutta.

Vielä 1990-luvun alkupuolella; Helsingin Sanomatkin, käsitteli kriittisesti Suomen todellista ja perustuslain vastaista hallintamuotoa sekä tuon koneiston avulla hallitsijoita. Sitten sekin tuli osaksi valtakoneistoa, niin kuin tuppaa Ylelläkin aina käymään.

Luulin jo hetken aikaa, että Ryhmäteatterin viime syksyinen Eduskunta 2 - dokumenttinäytelmä synnyttää ison julkisen keskustelun nykymenosta. Mutta aiheen käsittely aidattiin jostain syystä kulttuuritoimitusten alueelle...?

Mielenkiintoisinta onkin nyt nähdä se, että pyrkiikö perussuomalaiset nyt tuohon vallan ytimeen? Vai pyrkivätkö perussuomalaiset ihan oikeasti ottamaan vallan takaisin eduskunnalle ja sitä kautta Suomen kansalle?

Lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta:
korporatismi

Avainkysymyksenä voitanee pitää myös sitä, että onko perustuslailla enää vuosikausiin ollut Suomessa tosiasiallista merkitystä? Ja jos ei ole ollut, niin kuka tuon tiedon suomalaisille viimein kertoo, milloin ja miten?

Ja jos arvostaa arvoina isänmaata ja vapautta, niin kannattaa etsiä kiireesti, kokoomuksen isänmaallisen siiven edustajan, Jorma Jaakkolan kattavat selvitykset perustuslakimme vaiheista EU-lähihistoriassa.

Netin hakukoneita kannattanee hurauttaa hakusanasetillä:
perustuslain tekstien vertailu

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Saul Schubak ( kok.) on joko suuri ajattelija ja visionääri tai sitten keskinkertainen plagioitsija.

Käyttäjän saul kuva
Saul Schubak

Vastaus lienee jotain noiden väliltä. Teksti ei ole plagioitu mistään, mutta näitä samoja asioita on pyöritelty aika kattavasti viimeiset 250 vuotta

Wille Kuusinen

1800-luvulla Briteissä sopimusvapautta rajoitettiin ja alkoi muodostumaan ammattiliittoja. "Vapaus" siinä negatiivisessa muodossa, jossa te libertaarit sitä arvostatte, on ollut hallitseva arvo Iso-Britanniassa vielä 250-200 vuotta sitten.

Adam Smith ja muut klassiset taloustieteilijät (myös Marx) ovat korostaneet yhteiskunnan sisäisten valtarakenteiden merkitystä yhteiskunnassa. Ns. marginalistit ja itävaltalaiset taloustieteilijät (Mises, Hayek) , eli he, joiden näkemyksistä mm. Ayn Rand ja monet muut libertaarit ovat ammentaneet talousnäkemyksiään, tutkivat taloutta tarkan positivistisen skoopin läpi. Ei otettu kantaa rakenteelliseen väkivaltaan tai markkinoiden yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Tällainen, tieteellinen perspektiivi yhteiskuntaan ei voi toimia pohjana arvoille, päämäärille tai moraalille joille yhteiskunta rakennetaan.

Humen giljotiinin mukaisesti: ei johdeta moraalipäätelmiä tosiasioista. in myöskään uskota Randilaiseen "objektiiviseen moraaliin", jonka mukaan poliittiset kysymykset olisi ratkaistavissa järjen avulla. "Järki", tai rationaalisuus eivät korvaa intuitiivista ymmärrystä siitä mikä on oikein; tästä on ihmiskunnan historiasta karmaisevia esimerkkejä.

Taloustiede ei tarjoa meille arvoja. Ne on valittava eri foorumilla. On helppo esittää esimerkkejä, joissa seuraukset "täysin vapailla markkinoilla" EIVÄT tyydytä ainakaan valtaosaa meistä Suomalaisista. Tällainen esimerkki voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa vapaa yrittäjä kieltää Helsingin keskustassa tummaihoisen asioimisen kahvilassaan. Tämä on vain yksi tilanne, jossa "vapaus" ei toteudu, vaikkakin libertaarien mielestä jokaisella yrittäjällä pitäisi olla omistusoikeus kahvilaansa ja oikeus näin ollen valita asiakkaansa. Toki rasistinen toiminta voi olla haitallista taoloudellisesti yrittäjälle, mutta tämä ei ESTÄ rasisimia itsessään. Tuskin rasismi on nyky-yhteiskunnssa kenellekkään "rationaalista" tai pitkäjänteisesti tätä hyödyttävää. Silti rasismia esiintyy!

Lopulta koko yhteiskuntajärjestelmämme perustuu osittain paremmin ja osittain huonommin perusteluihin arvoihin ja sääntöihin, joilla koitetaan suojata jotain ihmisryhmää, päämäärää tai arvoa. Näiden päämäärien ymmärtäminen olisi teiltä nuorilta libertaareilta seuraava askel kohti uskottavaa poliittista asemaa. Tällä hetkellä läpivärittyneet, tarkoituksenmukaisesti väärinymmärretyt ja liioitellut olkinuket sosialistisesta valtionuskonnosta; hyvinvointivaltiosta, kerää teidän puolelleen pelkästään valmiiksi samanmieleisiä nuoria vapausradikaaljea.

Sosiaalidemokratia voi todella olla paras yhteiskuntajärjestelmistä, joita tällä hetkellä tunnetaan. Ainakaan propagandistinen kritiikki sitä vastaan ei saa minua ajattelemaan toisin. Myös empiria maailmalta tukee näkemyksiäni.

Jarkko Hietala Vastaus kommenttiin #112

"Tällainen esimerkki voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa vapaa yrittäjä kieltää Helsingin keskustassa tummaihoisen asioimisen kahvilassaan. Tämä on vain yksi tilanne, jossa "vapaus" ei toteudu, vaikkakin libertaarien mielestä jokaisella yrittäjällä pitäisi olla omistusoikeus kahvilaansa ja oikeus näin ollen valita asiakkaansa. Toki rasistinen toiminta voi olla haitallista taoloudellisesti yrittäjälle, mutta tämä ei ESTÄ rasisimia itsessään. Tuskin rasismi on nyky-yhteiskunnssa kenellekkään "rationaalista" tai pitkäjänteisesti tätä hyödyttävää. Silti rasismia esiintyy!"

Libertaareilta usein unohtuu se, että heidän omimansa vapaudet omistaa ja päättää ovat aina tavalla tai toisella pois muiden vapauksista.

Ikävä kyllä liberaali järjestelmä ei kestä kansalaisten täydellistä vapauttamista, vaan tuottaa nopeasti diktaattoreita ja hirmuvaltiaita. Vapaat ihmiset vapaassa ympäristössä on utopistinen ajatusharha, koska silloin valta luisuisi jonkun koplan käsiin taloudellisten kepulikonstien avulla. Hehän vain käyttäisivät "yksilönvapauksiaan".

Jos vain omaisuudensuoja säilytettäisiin, niin yhdistettynä äärimmäisiin vapauksiin, se tuottaa nopeasti valtavan kirjavan yhdistelmän erilaisia puolisotilaallisia kodinturvajoukkoja ja järjestyskaarteja. Joita perustettaisiin vapauksien verukkeella toteuttamaan "kansalaistoimintaa", joka luokiteltaisiin normaaliksi poliittiseksi toiminnaksi, sekä vedottaisiin siihen, että puolisotilaalliset joukot ja jengit "eivät vahingoita ketään" ne vain suojaavat omaisuutta.

Ennen pitkää liberaali valtakoneisto huomaa, että mitä enemmän kansan annetaan vaatia oikeuksiaan, johtaa se negatiivisiin oikeuksiin vallan jaossa heikommalle jääneille. Tällöin negatiivisista oikeuksista eniten kärsivät köyhät luonnollisesti alkavat vaatia oikeuksiaan, ja lopulta betonilähiöt palavat. Tuolloin lähtee liikkeelle liberaali väkivaltakoneisto, ja bisnes-eliitin rahoittamat puolisotilaalliset joukot, joita liberaalit sitten ylistävät yhteisenä kuorohuutona "humanismin puolustajiksi".

Mitä enemmän tutkin Liberalistien ajamia vapauksia sitä vakuuttuneempi olen, että vapaudesta seuraa varastaminen, luvaton käyttöönotto sekä kaikki muut varallisuuden tasa-arvoa tuottavat kansalaisvapaudet.

Vapautta vastustavat liberaalit tässä vaiheessa ostavat revolverin, kiväärin ja toisessa vaiheessa palkkaavat murhapartioita ylläpitämään vapautta tukahduttavaa ja eriarvoistavaa omistamisen vapautta.

Libertaareilta unohtuu se, että myös varastaminen ja muu varallisuuden tasa-arvoa tuottava kansalaisvapaus toiminta tuottaa vapauksia varsinkin köyhissä ihmisryhmissä. Samoin kun libertaareiksi itseään kutsuvien toiminta tuottaa vapautta tukahduttavaa ja eriarvoistavaa toimintaa. Eikä toiminnan seuraukset siitä muutu vaikka sitä kutsuttaisiin omistamisen vapaudeksi.

Jarkko Hietala

"Ihminen omistaa itsensä"

Filosofina minun on pakko olla erimieltä tässä, koska halusit tai et, sinut liitetään syntymäsi hetkellä valtion nimeltä Suomi omaisuudeksi (tai jonkun muun valtion missä synnyt). Sen jälkeen olet enemmän tai vähemmän sen karsinan vanki missä synnyit.

Tämän jälkeen sinut pakotetaan hyväksymään kaikki ennen syntymääsi luodut vapauksiasi rajoittavat lait, sopimukset, omistusoikeudet, velvollisuudet, valtiot ja niiden rajat ja niin edespäin ikään kuin tämä olisi itsestään selvyys vaikka todellisuudessa et koskaan olisi sitoutunut noudattamaan yhtään ennen syntymääsi luotua lakia, sopimusta tai omistusoikeutta.

Eli et lähemmässä tarkastelussa oikeastaan omista edes omaa elämääsi vaan sinua voidaan rangaista sellaisesta mitä et koskaan ole edes sitoutunut noudattavasi. Jokainen sentti tästä maapallosta on nykyään jo jonkun toisen omistuksessa, joko toisen valtion tai yksityisen tällä maapallolla ei juuri ole mitään pakopaikkaa minne voisi mennä harjoittamaan vapauksiaan ilman, että sinut pakotetaan hyväksymään jonkun tahon sääntö- ja sopimuskokoelma ilman vaihtoehtoja. Voit toki olla noudattamattakin, mutta sitten sinun vapauksiasi rajoitetaan vielä enemmän lukitsemalla sinut enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti vankilaan sopimuksien ja lakien perusteella, jota et koskaan ole ollut luomassa saati sitoutunut noudattavasi.

"Vastaus lienee jotain noiden väliltä. Teksti ei ole plagioitu mistään, mutta näitä samoja asioita on pyöritelty aika kattavasti viimeiset 250 vuotta"

Kovin kattavasti näitä ei ole käsitelty kun jo lähtökohdatkin ovat väärät. Filosofin on kuitenkin pakko olla uskollinen totuudelle niitä vapauksia täältä saa suurennuslasilla etsiä. Täällä ei taida olla juuri muita vapauksia kuin vapaus sanoa asioita, mitkä eivät kuitenkaan vaikuta mihinkään. Pian sekin todennäköisesti viedään.

Eniten ottaa päähän se kaksinaismoralistinen ylimielisyys missä ihmisten pitää olla kiitollisia siitä, että eivät saa juuri mitään vapauksia nykypäivänä kun koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa säätely, lait ja omistusoikeudet eivät ole kattaneet yhtä suurta osaa maapallon pinta-alasta kuin mitä ne nykyään kattavat. Nyt syntyvät sukupolvet ovat väistämättä enemmän orjuutettuja ja säädeltyjä jo syntymänsä hetkellä kuin yksikään sukupolvi ennen heitä. Ennen sentään oli vielä koskematonta erämaata minne pystyi pakenemaan ennen syntymää luotua pakkosopimuksia ja toteuttamaan vapauksiaan, mutta nykyään sitä mahdollisuutta ei juuri enää ole.

Nykysukupolven ainoat keinot saada edes joitain vapauksia ovat:
1. Saada iso perintö, jolloin nousee omistajaksi itsekin.
2. Opiskella tosin koska suurimmalla osalla alkaa olla jo hyvä koulutus ei niitä työpaikkoja riitä enää kaikille, joten kilpailu työpaikoista kovenee ja yhä suurempi osa insinööreistä ja maistereistakin alkaa jäädä ilman työtä ja normaalia elämää.
3. Ruveta sosialistiksi tai anarkistiksi (ja painostaa valtiota antamaan enemmän etuja omalle ryhmälle). Ruotsissa näin näyttää jo käyvän.
4. Arabi Kevät. Tämä on se äärimmäinen vaihtoehto arabimaista voi seurata kehitystä.

Siirtomaihin tai muualle meneminen kuten ennnen lähdettiin raivaamaan koskematonta erämaata paremman elämän toivossa ei ole realistinen vaihtoehto, koska tilanne alkaa olla kaikkialla sama tai pahempi. Ne paikat on jo loppu ja siellä muualla on yleensä vastassa vain nykytilannetta kovempi kilpailu ja huonompi asema laittomana tai laillisena siirtolaisena.

Toimituksen poiminnat